Hoppa till huvudinnehåll

Möjetorps vårdboende

Linköpings kommun driver Möjetorps vårdboende med inriktning på aktiviteter för att bryta isolering och ensamhet i olika former med särskilt fokus inom demens. Möjetorp är en naturnära vårdboende.

 

Information om Möjetorps vårdboende

Möjetorps vårdboende ligger i natursköna området Hjulsbro. Vårdboendet har en härlig innergård med grönska och blommor. Vårdboendet består av 3 avdelningar fördelat på 22 platser, avdelningarna Syrenen och Blåklinten har inriktning sjukhem och Liljan har inriktning demens. Inne på Möjetorps vårdboende ligger också Möjetorps trygghetsboende. 

I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplats och balkonger till samtliga lägenheter. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

När du flyttar till vårdbostaden så upprättar du tillsammans med din kontaktman en genomförandeplan. Där ska det framgå vad du vill ha för hjälp och insatser så att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva det liv som du är van vid så långt det är möjligt. Vi arbetar efter den nationella värdegrunden och de värdighetsgarantier som finns framtagna för Linköpings kommun.

Aktiviteter

Vi bjuder fem stycken aktivitets tillfällen per vecka. Aktiviteterna  planeras på aktivitets möten tillsammans med boende och kunder på Möjetorps vårdboende och Möjetorps trygghetsboende samt besökare till fritiden. Vår målsättning är att erbjuda olika sorters aktiviteter som tilltalar boende/kunder på Möjetorps Vårdboende samt besökare till fritiden. Aktiviteterna kommer publiceras här på vår hemsida.

  • Promenader
  • Bingo
  • Boule
  • Fika

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost och kvällsmat lagar vi själva, men lunchen beställer vi från Kost & Restaurang (i perioder kan även kvällsmat beställas via där). Vi serverar även fika/mellanmål på eftermiddagen och kvällen. Du som är anhörig är välkommen att äta hos oss, men du måste meddela detta minst två dagar i förväg. Kostnad för de olika måltiderna finns anslaget på avdelningen.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentralen som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns jour sjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag –fredag, 8 timmar/dag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

En gång per månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Vi som arbetar här

På Möjetorps vårdboende arbetar undersköterskor och vårdpersonal,  samordnare, verksamhetschef och sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Postadress: 589 37 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/vardbomojetorp https://www.linkoping.se/vardbomojetorp

 

Sjuksköterska nås genom kontakt med personalen på avdelningen. Personen ringer sedan upp när den har möjlighet.

Syrenen

013-20 77 16

Blåklinten

013-20 52 63

Liljan

013 -20 68 27

 

Annette Söderberg

Verksamhetschef Tfl Möjetorp trygghetsboende och hemtjänst

Till e-postformulär för Annette Söderberg

E-post: [email protected]

Mobiltelefon: 0733507718

Telefon: 013-20 59 20

Lena Larsson

Verksamhetschef Möjetorps vårdboende

Till e-postformulär för Lena Larsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 62

Maja Zepcan

Samordnare Möjetorp vårdboenden

Till e-postformulär för Maja Zepcan

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 75

Senast uppdaterad den 11 juni 2024