Hoppa till huvudinnehåll

Trollflöjtens vårdboende

Trollflöjten är ett boende för Dig som är under 65 år och har en diagnostiserad demenssjukdom. Du ska känna trygghet, meningsfullhet och delaktighet och bemötas med respekt för ditt privatliv och personliga integritet. Vårt mål är att finna lösningar för just dig som individ och din livssituation.

Gemensam balkong

 

Information

Trollflöjten drivs av Linköpings kommun och har ett centralt läge. Vi har nära till Stadsbiblioteket, Kungsträdgården och Konsert och kongress. Huset består av tre våningar varav Trollflöjtens lägenheter finns på våningsplan ett och två. På plan tre finns servicelägenheter knutna till Aspens servicehus. Varje våning består av nio lägenheter med gemensamma allmänna utrymmen med kök och vardagsrum. Uteplats finns på våning ett och en stor gemensam balkong på våning två. Vi har även tillgång till en trädgård på vår innegård där vi på sommaren har höns och kaniner.

Trollflöjten samarbetar med servicehuset Aspen samt närliggande dagverksamheter.

Arbetssätt

Grunden till vårt arbete innebär att se dig som individ med din levnadsberättelse och din demenssjukdom. Vi hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter och vad som är viktigt för dig. Det hjälper oss att förstå och tillgodose dina behov

På Trollflöjten arbetar vi efter beprövade metoder:

 • Levnadsberättelsen. Genom att vi får ta del av din levnadsberättelse ökar förståelsen för dig och hur du vill bli bemött.
 • Jagstödjande och bekräftande förhållningssätt innebär att vi ska stärka och stödja dina sviktande funktioner och ta tillvara på det friska hos Dig. Vi lyssnar och bekräftar de känslor du uttrycker.
 • Reminiscens metoden där vi med hjälp av olika  sinnen kan locka fram minnen kring tex  en händelse i ditt liv. Vi kan använda oss av olika minnesväckare som föremål, fotografier, dofter, textilier, smaker, ljud, musik och rörelser.
 • Beröringsmassage innebär att du erbjuds en mjuk beröring tex hand, fot eller ryggmassage  som ger dig lugn och ro samt ökar ditt välbefinnande.
 • Musik och dans innebär att Du erbjuds rörelse och samtidigt en musik upplevelse som kan ge glädje och väcka minnen till liv.

Aktiviteter

De aktiviteter som erbjuds ska bidra till att du känner meningsfullhet, sammanhang och delaktighet. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Det centrala läget bidrar ofta till kulturella inslag i aktiviteterna.

Exempel på aktiviteter är:

 • Promenader och utevistelse
 • Kulturella aktiviteter, exempelvis museibesök
 • Hushållsarbete, t.ex. laga mat och baka
 • Måltider i god social gemenskap
 • Fester med dans och god mat
 • Sommardjur, kaniner och höns
 • Musik, dans och medverkan i körsång
 • Aktiviteter som erbjuds på Aspens trygghetsboende och Aktivitetshuset
 • Ta del av Kulturarbetarna och Idémagasinets utbud
 • Gruppgymnastik och tillgång till ett gym och bastu på Aspens trygghetsboende

Måltider

God näringsrik och vällagad mat är viktigt. Vi serverar frukostbuffé för att tillgodose dina önskemål när det gäller frukost som du kan äta tillsammans med oss eller i din lägenhet. Vi lägger stor vikt vid mellanmål och du erbjuds vid behov dag och natt även näringsrika mellanmål, t.ex. smoothies. Vårt mål är att du ska kunna avnjuta måltiden i en trevlig och rofylld miljö tillsammans med personal.

Delaktighet

Du inbjuds vara med på samverkansråd en gång per månad för att du ska bli delaktig och vi får lyssna på dina åsikter. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt. Vi välkomnar tankar du framför till oss i den enskilda kontakten under dagen. Din närstående bjuds in till anhörigmöten två gånger per år. Enhetsråd genomförs kontinuerligt med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjuden representant av Trollflöjtens närstående och pensionärsorganisation.

Synpunkt och klagomålshantering

För att utveckla och förbättra vår verksamhet tar vi tacksamt emot önskemål, synpunkter och klagomål, muntligt eller skriftligt.

Stöd till närstående

För dina närstående erbjuder vi möjlighet till stöd i form av enskilda samtal och anhörigstöd grupper. Vi bjuder in till kontinuerliga anhörigträffar. Din närstående är välkommen att kontakta oss genom personliga möten, telefonsamtal och mail. Vi kan även ge information om olika stödgrupper för yngre anhöriga.

Handledning

Medarbetarna på Trollflöjten har vid behov handledning i bland annat bemötande och hur man kan arbeta med att motivera och stärka varje enskild boende på boendet.

Sjukvård

På Trollflöjtens vårdboende finns en sjuksköterska att nå måndag - fredag, kontorstid. Till Trollflöjten är det kopplat en ansvarig läkare från Kungsgatans vårdcentral som sjuksköterskan har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kontaktman

Varje boende har en utsedd kontaktman som har huvudansvar för den boende samt hålla kontakt med närstående.

Kontaktuppgifter

Camilla Weidefelt

Verksamhetschef Trollflöjten, Club Lyra, Asplövet och Blå rummet

Till e-postformulär för Camilla Weidefelt

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 56 32

Marcus Nordström

Samordnare Trollflöjten, Aktivitetshuset, Club Lyra, Asplövet och Blå rummet

Till e-postformulär för Marcus Nordström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 69 71

Postadress: 582 22 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/vardbotrollflojten https://www.linkoping.se/vardbotrollflojten

Senast uppdaterad den 24 maj 2024