Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till förskola, ändra uppgifter eller säg upp plats

Här hittar du information om hur du ansöker om barnomsorgsplats, ser aktuella placeringar, säger upp plats för dina barn, anmäler inkomst, ändrar grund för placering och meddelar inkomstförändringar.

Ansökan

I Linköpings kommun är du garanterad en förskoleplats inom fyra månader efter ansökningsdagen. För att detta ska gälla behöver du ha med minst ett kommunalt alternativ i din ansökan. Förskolan skolar in barn kontinuerligt under året med undantag under semesterperioder. Förskoleverksamheter slås då samman och i allmänhet görs ingen introduktion under dessa perioder.

Har du ändå behov av introduktion ta kontakt med din placeringshandläggare via Kontakt Linköping 013-20 60 00.

Ansökan om barnomsorg via e-tjänsten:

  1. När du ansökt om plats får du ett mail om att din ansökan är mottagen.
  2. När din ansökan har godkänts får du en bekräftelse via e-tjänsten.
  3. Du får sedan ett meddelande när erbjudande om plats finns i e-tjänsten.
  4. Du måste besvara platserbjudandet inom 7 dagar.

Innan ditt barn börjar i förskola blir du inbjuden till en introduktion. Introduktionen pågår i cirka två veckor och kan påbörjas tidigast på inskrivningsdagen.

Ansökan vid olika folkbokföringsadresser

Om du inte bor på samma adress som den andra vårdnadshavaren, ansöker du om en plats i e-tjänsten för barnet och den andra vårdnadshavaren får vid behov göra en egen ansökan. Ni blir då båda räkningsmottagare, med var sin faktura.

Från sammanboende till olika folkbokföringsadresser

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser, ska du som vårdnadshavare, som har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på den förskola där eleven redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med var sin faktura.

Du som är folkbokförd i annan kommun

Ansökan om barnomsorg ska göras via e-tjänsten även om barnet inte är folkbokfört i Linköpings kommun. Om ni kommer att folkbokföra barnet i Linköpings kommun, måste ni skicka in en kvittens på folkbokföringsanmälan från Skattemyndigheten, för att kunna erbjudas en plats enligt köreglerna, till följande adress:

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Barnomsorgsgruppen
581 81 Linköping

Om barnet inte ska folkbokföras i Linköpings kommun ska ansökan göras via e-tjänsten och på blankett ”Förskoleplats i Linköpings kommun för barn folkbokförda i annan kommun; ansökan enligt skollagen 8 kap, 13§” (LK2455)". Först när en beviljad ansökan från hemkommunen har skickats in till Linköpings kommun, kan barnomsorg erbjudas i mån av plats.

Anmälan vid ändring av grund för placering för barn till föräldralediga

Vårdnadshavare som har barnomsorgsplats i förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år och önskar få plats 4 timmar per dag vid föräldraledighet, ska anmäla detta senast två månader före byte av barnomsorgsform. Föräldraledig vårdnadshavare som har barnomsorg 4 timmar per dag, ska senast två månader innan återgång till arbete/studier anmäla detta. Ändring av grund för placering anmäls via e-tjänsten.

Inloggningsmetod

Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation. Här kan du läsa vad som gäller om du inte har en sådan.

Du som saknar e-legitimation

Sök Kontakt Linköping och beskriv vad du vill ha hjälp med, telefon 013-20 60 00

Du som är folkbokförd i annan kommun

Ansökan om barnomsorg ska göras via e-tjänsten även om barnet inte är folkbokfört i Linköpings kommun. Om ni kommer att folkbokföra barnet i Linköpings kommun, måste ni skicka in en kvittens på folkbokföringsanmälan från Skattemyndigheten, för att kunna erbjudas en plats enligt köreglerna, till följande adress:

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Barnomsorgsgruppen
581 81 Linköping

Om barnet inte ska folkbokföras i Linköpings kommun ska ansökan göras vi e-tjäsnten och på blankett ”Förskoleplats i Linköpings kommun för barn folkbokförda i annan kommun; ansökan enligt skollagen 8 kap, 13§” (LK2455)". Först när en beviljad ansökan från hemkommunen har skickats in till Linköpings kommun, kan barnomsorg erbjudas i mån av plats.

Ring Kontakt Linköping och beskriv vad du vill ha hjälp med, telefon 013-20 60 00

Om barnet redan har en barnomsorgsplats

Om barnet redan har en barnomsorgsplats sker en överlåtelse av platsen till familjehemmet. Familjehemmet fyller i blanketten "Överenskommelse av barnomsorg" (blankett beställer du genom Kontakt Linköping). Tillsammans med den ifyllda blanketten ska du skicka med ett underlag från Sociala omsorgsförvaltningen som är underskrivet av barnhandläggare och som visar att barnet är kopplat till familjehemmet.

Om barnet inte har en barnomsorgsplats än

Har barnet ingen placering idag fyller du istället i blanketten "Ansökan om barnomsorg" i (blankett beställer du genom Kontakt Linköping).Tillsammans med den ifyllda blanketten ska du skicka med ett underlag från Sociala omsorgsförvaltningen som är underskrivet av barnhandläggare och som visar att barnet är kopplat till familjehemmet.

I båda fallen skickas blankett med bilaga till följande adress:

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Barnomsorgsgruppen
Apotekaregatan 13 c
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 22 mars 2023