Hoppa till huvudinnehåll

Inriktning mark och anläggning - utgång mot gaturum och parker

Du som väljer att läsa inriktningen mark och anläggning i år 2 och 3 får lära dig olika markarbeten som husgrunder, VA-anläggningar och dränering.

Anläggare är ett gemensamt namn för olika yrkesgrupper som arbetar med att bygga till exempel vägar, broar, flygfält och vatten- och reningsverk.

Exempel på yrkestitlar är väg- och anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare och anläggningsdykare.

Anläggningsarbetare kan också ha andra yrkestitlar, bland annat "Gatu-, väg- och ledningsarbetare".

Anläggningsarbetarnas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Från anläggningsarbeten i tunnelbyggen och flygplatser till att anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m. De är också en av de yrkeskategorier som arbetar mycket med maskiner och specialutrustning av olika slag, som till exempel laserinstrument för mätning.

Senast uppdaterad den 21 november 2022