Hoppa till huvudinnehåll

Det här är Studieteamet

I studieteamet arbetar specialpedagoger, kurator och arbetsterapeut. Tillsammans med dig kartlägger vi och samtalar kring vilket stöd du kan vara i behov av inför att Du ska påbörja dina studier. Vi i studieteamet har tystnadsplikt.

Kurator

Kanske känns studierna utmanande på grund av psykisk ohälsa, en lång sjukskrivning eller en jobbig livssituation? Kanske ställer du höga krav på dig själv som skapar stress och oro?

Ibland vet vi inte själva varför vi mår dåligt - då kan det underlätta att prata om det tillsammans. Tillsammans med kurator kan du diskutera dina förutsättningar för studier.

Specialpedagog

Kanske har du behov av olika stödinsatser i dina studier? I samtal med specialpedagog tar vi reda på vad som kan underlätta dina studier. Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik, koncentrationssvårigheter, eller något annat som är ett hinder i ditt lärande? 

Vi gör tillsammans en kartläggning av dina behov och en planering av det stöd du kan få från skolan under din studietid.

Arbetsterapeut 

Kanske har du fysiska hinder, smärttillstånd eller andra somatiska tillstånd som påverkar din förmåga att studera? Det kan också röra sig om neuropsykiatriska tillstånd eller nedsatt kognitiv förmåga efter skada eller olycka.  

Ibland kan vi:

  • behöva koppla in din eventuella vårdkontakt inför att att du ska börja studera
  • vid behov hänvisa dig till andra stödkontakter för att skapa bättre förutsättningar för att du ska klara dina studier. 

Det kan exempelvis röra sig om när det finns funderingar kring studietakt kopplat till din förmåga eller stöd i din vardag. 

Tillsammans gör vi en kartläggning av dina behov och en planering av det stöd du kan behöva från skolan under din studietid.

 

Senast uppdaterad den 7 februari 2023