Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar ohälsa

Ohälsotalet varierar mycket mellan olika områden i Linköpings kommun. Till stor del beror det på att åldersstrukturen varierar mycket mellan de olika stadsdelarna och tätorterna. 2022 var ohälsotalet för åldersgruppen 20-64 år högt i tätorterna Ulrika och Västerlösa med respektive 36,8 och 36,1. Ohälsotalet i stadsdelen Ekholmen uppgick till 28,3. Med något enstaka undantag var ohälsotalet högre för kvinnor än för män i samtliga tätorter och stadsdelar 2022.

Ohälsotalet för personer i åldern 20-64 sjönk successivt fram till 2017 i Innerstaden. Sedan 2017 har dock ohälsotalet ökat något för kvinnor. Stadsdelar med låga ohälsotal är exempelvis Västra Valla och Garnisonen. Höga ohälsotal finns bland annat i tätorterna Ulrika och Västerlösa, samt i stadsdelarna Kallerstad, Ekholmen, Skäggetorp och Ekkällan. 2022 var ohälsotalet högre för kvinnor än för män i samtliga stadsdelar utom Hackefors. Minst skillnad mellan könen var det i Ulrika omland och Askeby.

 

Ulrika, Västerlösa, Bestorp, Tornby och Ekholmen tillsammans med omlanden kring Linköping, Slaka och Vikingstad var de områden i kommunen där ohälsotalet var högst 2022. De stadsdelar och tätorter som hade lägst ohälsotal var Västra Valla, Sjögestad, Harvestad och Garnisonen.

Senast uppdaterad den 26 september 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: