Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar ohälsa

Ohälsotalet varierar mycket mellan olika områden i Linköpings kommun. Till stor del beror det på att åldersstrukturen varierar mycket mellan de olika stadsdelarna och tätorterna. 2021 var ohälsotalet för åldersgruppen 20-64 år högt i tätorterna Ulrika och Västerlösa med respektive 40,3 och 33,3. Ohälsotalet i stadsdelen Ekholmen uppgick till 29,2. Med något enstaka undantag var ohälsotalet högre för kvinnor än för män i samtliga tätorter och stadsdelar 2021.

Ohälsotalet för personer i åldern 20-64 sjönk successivt fram till 2017 i Innerstaden. Sedan 2017 har dock ohälsotalet ökat något för kvinnor. Stadsdelar med låga ohälsotal är exempelvis Västra Valla och Garnisonen. Höga ohälsotal finns bland annat i tätorterna Ulrika och Västerlösa, samt i stadsdelarna Kallerstad, Ekholmen, Skäggetorp och Ekkällan. 2021 var ohälsotalet högre för kvinnor än för män i samtliga stadsdelar utom Stångebro. Minst skillnad mellan könen var det i Stångebro och Hackefors.

 

Kallerstad, Västerlösa, Ulrika och Ekholmen tillsammans med omlanden kring Linköping och Vikingstad var de områden i kommunen där ohälsotalet var högst 2021. De stadsdelar och tätorter som hade lägst ohälsotal var Västra Valla, Rappestad, Garnisonen och Askeby.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022