Hoppa till huvudinnehåll

Basområden ohälsa

2021 var ohälsotalet i Ulrika bland de högsta med 40,3 dagar. Med 46,7 dagar var ohälsotalet i basområdet betydligt högre för kvinnor än för män, där nivån för det sistnämnda könet i Ulrika befann sig på 34,8 dagar.

 

Basområden med höga ohälsotal är bland annat Berga glesbygd, Ulrika, Ullstämma västra, och Landeryd västra glesbygd. I de nämnda basområdena förutom Berga glesbygd är ohälsotalet högre för kvinnor än för män.

I ett mindre antal basområden är ohälsotalet högre för män än för kvinnor, exempelvis i Sätra, Ekängen glesbygd, Berga glesbygd, Örtomta östra glesbygd, Tinneröhöjden och Västerberga.

Lägst ohälsotal för dem i åldern 20-64 år var det 2021 i Universitetsområdet, Ledberg kyrkby och Gamla Valla.

Några basområden med mycket få invånare kan ha högre värden än de ovan nämnda.

Senast uppdaterad den 17 juni 2022