Hoppa till huvudinnehåll

Förtidsröster vid EU-val

Vid valet till Europaparlamentet 2024 förtidsröstade 32 685 personer i Linköping. Det innebar att 45 procent av det totala antalet röster vid valet lämnades i förväg.


Förtidsröstningen 2024 pågick mellan onsdagen den 22 maj och söndagen den 9 juni. Under dessa dagar förtidsröstade 32 685 personer i Linköpings lokaler för förtidsröstning. Det var 8 753 fler än för fem år sedan, vilket motsvarar en ökning på 37 procent. Flest förtidsröster lämnades två dagar före valdagen. För samtliga dagar utom en dag, som inföll tre dagar före valet och som 2024 tillika var nationaldagen den 6 juni, förtidsröstade fler personer 2024 än vad de gjorde 2019.

Välj i rullistan under diagrammet vilken förtidsröstningslokal som uppgifter ska visas för. Då det ofta har varierat vilken lokal som har använts i flera stadsdelar och tätorter, anges i dessa fall endast stadsdelens/tätortens namn i rullistan och inte exakt lokal.

Förtidsröstning behöver inte ske i samma kommun som man är skriven, men det går ändå få en indikation om hur hög andel av de röstande som har förtidsröstat genom att jämföra antalet förtidsröstande med antalet personer som har röstat. 45 procent av dem röstande i Europaparlamentsvalet 2024 röstade i förväg i Linköping. Det var 12 procentenheter högre än fem år tidigare.


Förtidsröster som har kommit in till respektive valdistrikt senast på valdagen ingår i den räkning av antalet röster som genomförs i respektive valdistrikt under valnatten. Valnattens resultat är preliminärt och resultatet är även preliminärt efter valnämndens sammanträde på onsdagen efter valet.
Rösterna kontrollräknas sedan av Länsstyrelsen och valresultatet fastställs slutgiltigt av Valmyndigheten ungefär en vecka efter valdagen. I kommunens uppsamlingsdistrikt räknades 3 444 röster 2024.

Dessa så kallade "onsdagsröster" samredovisas för valet 1999 i valkrets 1 (Nordväst).

EU-val och Europaparlamentsval används som synonyma begrepp.

Senast uppdaterad den 13 juni 2024