Basområden bilinnehav

2019 fanns det 1 095 personbilar i Slestad. Inte i något annat basområde fanns det lika många bilar. Närmast därefter följde Sturefors norra med 1 084 och Ekholmen med 1 049 personbilar i trafik.

 

Antalet bilar per 1000 invånare är ofta högt i basområden på landsbygden som gränsar till andra kommuner. Exempelvis 686 bilar per 1000 invånare i Bestorp norra glesbygd, 638 i Rappestad glesbygd och 563 i Fjälla. I Linköpings tätort är antalet bilar per 1000 invånare högst i Jägarvallen med 531, Vidingsjö sydväst med 516 och Tornby västra med 495 bilar per 1000 invånare. Högst antal personbilar per 1000 invånare var det 2019 i Törnevalla kyrkby med 850, Vreta med 688 och Slycke med 688.

Antalet personbilar registrerade på fysiska personer uppgick 2019 till 776 personbilar i Innerstaden nordost. Det var något färre än 2017 men betydligt fler än 2004.

I flera av de mindre basområdena har över 90 procent av hushållen minst en personbil. Exempelvis i Törnevalla kyrkby, Kolbyttemon, Gullberg och Slycke.  Även i något större basområden har ofta en mycket hög andel av hushåll personbil. I tätorterna har minst 90 procent av hushållen tillgång till bil i bland annat Sturefors södra, Rappestad och Jägarvallen och nästan lika hög andel av hushållen har bil i Bankekind och Ljungsbro norra.

I Vallastaden har däremot endast 21 procent av hushållen personbil och i Alsätter västra uppgår motsvarande andel till 10 procent.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2020