Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Basområden bilinnehav

2019 fanns det 1 095 personbilar i Slestad. Inte i något annat basområde fanns det lika många bilar. Närmast därefter följde Sturefors norra med 1 084 och Ekholmen med 1 049 personbilar i trafik.

 

Antalet bilar per 1000 invånare är ofta högt i basområden på landsbygden som gränsar till andra kommuner. Exempelvis 686 bilar per 1000 invånare i Bestorp norra glesbygd, 638 i Rappestad glesbygd och 563 i Fjälla. I Linköpings tätort är antalet bilar per 1000 invånare högst i Jägarvallen med 531, Vidingsjö sydväst med 516 och Tornby västra med 495 bilar per 1000 invånare. Högst antal personbilar per 1000 invånare var det 2019 i Törnevalla kyrkby med 850, Vreta med 688 och Slycke med 688.

Antalet personbilar registrerade på fysiska personer uppgick 2019 till 776 personbilar i Innerstaden nordost. Det var något färre än 2017 men betydligt fler än 2004.

I flera av de mindre basområdena har över 90 procent av hushållen minst en personbil. Exempelvis i Törnevalla kyrkby, Kolbyttemon, Gullberg och Slycke.  Även i något större basområden har ofta en mycket hög andel av hushåll personbil. I tätorterna har minst 90 procent av hushållen tillgång till bil i bland annat Sturefors södra, Rappestad och Jägarvallen och nästan lika hög andel av hushållen har bil i Bankekind och Ljungsbro norra.

I Vallastaden har däremot endast 21 procent av hushållen personbil och i Alsätter västra uppgår motsvarande andel till 10 procent.

Senast uppdaterad den 15 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: