Hoppa till huvudinnehåll

Basområden bostäder

I de centrala stadsdelarna i Linköping dominerar hyresrätt och i de flesta av basområdena i Innerstaden och Vasastaden uppgår andelen hyresrätter till mellan 70 och 80 procent av bostäderna i respektive område. I delar av Ryd, Skäggetorp och Berga är hyresrätt den enda förekommande upplåtelseformen.

I de olika delarna av Innerstaden dominerar hyresrätter. I den nordöstra delen av Innerstaden är 1 573 av 2 013 bostäder i hyresrätt, i den nordvästra delen 1 172 av 1 427, i den sydöstra delen 914 av 1 431 och i den sydvästra delen 659 av 941.

 

Hyresrätten dominerar stort i flera av kommunens basområden. Exempelvis är hyresrätt den enda förekommande upplåtelseformen i Alsätter västra, Rosendal och Västerberga. En hög andel bostadsrätter finns det exempelvis i närheten av Universitetssjukhuset, Hagaberg, Tinneröhöjden, Vidingsjö sydväst och Aspnäset. Äganderätten är mer spridd över större delen av kommunen. Lägst andel är det i det inne i staden Linköping. Men höga andelar finns även där, exempevis i Ånestad, Vidingsjö, Hackefors och Ektuna.

Senast uppdaterad den 16 september 2022