Basområden

I de centrala stadsdelarna i Linköping dominerar hyresrätt och i de flesta av basområdena i Innerstaden och Vasastaden uppgår andelen hyresrätter till mellan 70 och 80 procent av bostäderna i respektive område. I delar av Ryd, Skäggetorp och Berga är hyresrätt den enda förekommande upplåtelseformen.

I de olika delarna av Innerstaden dominerar hyresrätter. I den nordöstra delen av Innerstaden är 1 514 av 1 946 bostäder i hyresrätt, i den nordvästra delen 936 av 1 191, i den sydöstra delen 914 av 1 424 och i den sydvästra delen 1 158 av 1 751.

 

Hyresrätten dominerar stort i flera av kommunens basområden. Exempelvis är hyresrätt den enda förekommande upplåtelseformen i Alsätter västra, Rosendal och Västerberga. En hög andel bostadsrätter finns det exempelvis i närheten av Universitetssjukhuset, Hagaberg, Tinneröhöjden, Vidingsjö sydväst och Aspnäset. Äganderätten är mer spridd över större delen av kommunen. Lägst andel är det i det inne i staden Linköping. Men höga andelar finns även där, exempevis i Ånestad, Vidingsjö, Hackefors och Ektuna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2019