Hoppa till huvudinnehåll

Basområden bostäder

I de centrala stadsdelarna i Linköping dominerar hyresrätt och i de flesta av basområdena i Innerstaden och Vasastaden uppgår andelen hyresrätter till mellan 70 och 80 procent av bostäderna i respektive område. I delar av Ryd, Skäggetorp och Berga är hyresrätt den enda förekommande upplåtelseformen.


I de olika delarna av Innerstaden dominerar hyresrätter. I den nordöstra delen av Innerstaden är 1 581 av 2 021 bostäder i hyresrätt, i den nordvästra delen 1 172 av 1 428, i den sydöstra delen 906 av 1 504 och i den sydvästra delen 646 av 941.

 


Hyresrätten dominerar stort i flera av kommunens basområden. Exempelvis är hyresrätt den enda förekommande upplåtelseformen i Alsätter västra, Rosendal och Västerberga. En hög andel bostadsrätter finns det exempelvis i närheten av Universitetssjukhuset, Hagaberg, Tinneröhöjden, Vidingsjö sydväst och Aspnäset. Äganderätten är mer spridd över större delen av kommunen. Lägst andel är det inne i staden Linköping. Men höga andelar finns även där, exempelvis i Ånestad, Vidingsjö, Hackefors och Ektuna.

 


Området i närheten av Universitetssjukhuset, samt Steninge och Fridhem är exempel på basområden i de centrala delarna av staden där det finns en hög andel bostadsrätter. I de inre delarna av staden är det främst i Munkgärdet och Gamla Tannefors som det förekommer äganderätter. I båda fallen är det basområden som gränsar till de yttre delarna av staden. 

 


I de inre delarna av staden är den genomsnittliga bostadsytan jämförelsevis hög i exempelvis de sydvästra delarna kring Kanberget, Innerstaden sydväst och Universitetssjukhuset. Genomsnittligt låg bostadsyta finns det bland annat i de övre delarna av Vasastaden samt i närliggande Åbylund. Lägst genomsnittlig bostadsyta är det dock för bostäderna i Stångebro östra.

Senast uppdaterad den 22 april 2024