Hoppa till huvudinnehåll

Basområden utbildningsnivå

De områden där högst andel av befolkningen har en lång eftergymnasial utbildning är Lambohov västra, Vreta och Hagaberg. Högst andel med gymnasial utbildning är det i Sågareholmen, Arnebo och Sjögestad. Högst andel med förgymnasial utbildning är det i Saab, Rosendal och Stångebro östra. Avser basområden med minst tio invånare.

  

I Innerstaden nordost hade 38 procent av befolkningen i åldern 20-64 år gymnasial utbildningsnivå 2021 och samma år hade 33 procent en lång eftergymnasial utbildningsnivå.

 

De basområden där högst andel av befolkningen hade en lång eftergymnasial utbildningsnivå 2021 var Lambohov västra, Vreta, Hagaberg, Slaka östra, Ekängen södra och Ullstämma södra.

Senast uppdaterad den 17 juni 2022