Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsnivå efter födelsedecennium

Diagrammet visar hur befolkningen fördelas på respektive utbildningsnivå utifrån vilket decennium som stadsdelens invånare är födda.

Utbildningsnivån redovisas från det år som personen fyller 16 år. Uppgifter för personer 75 år eller äldre finns från och med 2015. 

Senast uppdaterad den 30 juni 2023