Hoppa till huvudinnehåll

Befolkning och arbetskraft

I mars månad 2024 var 4,6 procent av befolkningen i åldern 16-65 år arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 5,9 procent av arbetskraften. Av den utrikes födda befolkningen var 12,1 procent arbetslösa, vilket kan jämföras med en arbetslöshet på 16,9 procent för den utrikes födda arbetskraften.


Det finns två olika mått att beskriva hur omfattande den procentuella arbetslösheten är.

Det traditionella måttet är att visa hur hög andel av befolkningen som är arbetslös. Antalet arbetslösa sätts då i relation till områdets folkmängd vid närmast föregående årsskifte.

2009 ersattes detta mått i flera sammanhang av att i stället redovisas i termer av hur hög andel av arbetskraften som är arbetslös. Antalet arbetslösa sätts då i relation till summan av hur många som är inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen och de som var förvärvsarbetande två år tidigare. Det innebär med andra ord att förändringar i förvärvsfrekvensen två år tidigare får stort genomslag när den aktuella andelen arbetslösa redovisas. Den här beskrivna metoden användes under perioden 2009 till och med 2023. Från och med 2024 används i stället den preliminära sysselsättningsstatistiken som publiceras löpande under året per månad, som delkomponent avseende förvärvsarbetande, för att ta fram storleken på arbetskraften.

Uppgifterna 2009 till 2022 avser åldersgruppen 16-64 år, medan uppgifterna från och med 2023 avser åldersgruppen 16-65 år.

Senast uppdaterad den 16 april 2024