Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Befolkning och arbetskraft

I mars månad 2020 var 4,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,3 procent av arbetskraften. Av den utrikes födda befolkningen var 12,7 procent arbetslösa, vilket kan jämföras med en arbetslöshet på 19,2 procent för den utrikes födda arbetskraften.

Det finns två olika mått att beskriva hur omfattande den procentuella arbetslösheten är.

Det traditionella måttet är att visa hur hög andel av befolkningen som är arbetslös. Antalet arbetslösa sätts då i relation till områdets folkmängd vid närmast föregående årsskifte.

2009 ersattes detta mått i flera sammanhang av att i stället redovisas i termer av hur hög andel av arbetskraften som är arbetslös. Antalet arbetslösa sätts då i relation till summa av hur många som är inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen och dem som var förvärvsarbetande två år tidigare. Det innebär med andra ord att förändringar i förvärvsfrekvensen två år tidigare får stort genomslag när den aktuella andelen arbetslösa redovisas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 maj 2020