Hoppa till huvudinnehåll

Befolkning och arbetskraft

I mars månad 2023 var 4,4 procent av befolkningen i åldern 16-65 år arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 5,7 procent av arbetskraften. Av den utrikes födda befolkningen var 11,9 procent arbetslösa, vilket kan jämföras med en arbetslöshet på 16,8 procent för den utrikes födda arbetskraften.

Det finns två olika mått att beskriva hur omfattande den procentuella arbetslösheten är.

Det traditionella måttet är att visa hur hög andel av befolkningen som är arbetslös. Antalet arbetslösa sätts då i relation till områdets folkmängd vid närmast föregående årsskifte.

2009 ersattes detta mått i flera sammanhang av att i stället redovisas i termer av hur hög andel av arbetskraften som är arbetslös. Antalet arbetslösa sätts då i relation till summan av hur många som är inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen och de som var förvärvsarbetande två år tidigare. Det innebär med andra ord att förändringar i förvärvsfrekvensen två år tidigare får stort genomslag när den aktuella andelen arbetslösa redovisas.

Uppgifterna 2009 till 2022 avser åldersgruppen 16-64 år, medan uppgifterna från och med 2023 avser åldersgruppen 16-65 år.

Senast uppdaterad den 14 juni 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: