Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kaffe önskas till långa fullmäktigemöten

Stora och små frågor kan hittas i protokollen från Stads- och Kommunfullmäktige. Dessa hittar du direkt tillgängliga på vår hemsida i Stadsarkivets arkivportal.

Här vill vi ge ett sådant exempel på en liten, men ack så viktig fråga.

Den 9 oktober 1969 skickade stadsfullmäktiges andre vice ordförande Lars Borg in en motion till fullmäktige om att införskaffa en kaffeautomat till stadshuset. Han hade sett behovet då stadsfullmäktiges sammanträden “av skilda skäl drar ut på tiden”. Det skulle då vara bra om ledamöterna kunde erbjudas någon form av förfriskning. 

 

 Ur Stadsfullmäktiges handlingar 1970, del 01A:

 

Drätselkammarens arbetsutskott fick alltså i uppdrag att bereda frågan. I slutet av november togs frågan åter upp och där beslutades att ge i uppdrag åt biträdande kanslichef L.G. Pedersén att närmare utreda om det var möjligt att installera en kaffeautomat i stadshuset. Han konstaterade att lokalerna i stadshuset var alltför splittrade och kunde inte tillgodose både personalens och sammanträdesdeltagarnas kaffebehov samtidigt. Kaffekokningen för personalen hade redan lösts i annan ordning. Pederséns förslag för sammanträden var en automat som inte skulle kräva så mycket tillsyn, men ändå leverera kaffe när som helst. Den behövde vara av mynttyp. 

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med drätselkontorets arbetsutskott i Linköping den 29 december 1969.

 

Och sedan i slutklämmen:

 

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med drätselkontorets arbetsutskott i Linköping den 29 december 1969.

Hur gick det? Jo, fullmäktige beslutade att införskaffa en kaffeautomat till plan 2 i Stadshuset. Frekvensen har väl bara ökat för idag finns där i alla fall två automater utanför kommunfullmäktigesalen.

 

Pia Wilhelmson Nord, Linköpings stadsarkiv
Källa: Stadsfullmäktiges protokoll, 1970

Senast uppdaterad den 19 april 2021