Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen hem till Stångåstaden

Det är inte allt som finns i ett arkiv som är på papper. Denna tavla med texten Välkommen hem är ett korsstygnsbroderi, som finns i AB Stångåstadens arkiv. Den har framställts genom ett fantastiskt knåpande med nål och tråd och är uppenbarligen skapad i marknadsföringssyfte i samband med att en internetsida lanserades 1997. Vem som har hållit nålen vet vi inte. Är det någon som vet vem brodösen/brodören är? Då får du gärna kontakta oss på Stadsarkivet, så vi kan komplettera uppgiften i vårt arkiv!

Välkommen hem är numera även namnet på Stångåstadens tidning till hyresgästerna. Den hette från starten 1986 Tidningen Stångåstaden. Syftet med tidningen var att informera om aktuella frågor på ett seriöst och lättillgängligt sätt. 1998 byttes namnet till just Välkommen hem. Tanken var att namnet skulle bjuda in till den mötesplats och det hem som Stångåstaden var för sina hyresgäster. Dåvarande VD:n, Göran Eriksson skriver om just detta i det första numret med det nya namnet. 

Från början hette Stångåstaden AB Råbergahus och bildades 1942 med syftet att skapa goda bostäder till rimliga hyror för kommunens invånare. Några år senare ombildades bolaget och fick större resurser och delvis nya uppgifter. 28 december 1948 bytte bolaget namn till AB Stångåstaden.

2014-2015 flyttades äldre handlingar från AB Stångåstaden över till Stadsarkivet. Ett omfattande arbete med att ordna och förteckna handlingarna påbörjades. Parallellt pågick även ett arbete med att skapa ett närarkiv, för de handlingar som bolaget behöver ha kvar. Lagom till AB Stångåstadens 75-årsjubileum (2017) finns nu alla handlingar i tryggt förvar i Stadsarkivets arkivlokaler. I samband med jubileet skrev Gunnar Elfström en bok Vår stad vid Stångån och mycket information till boken fanns att hämta i arkivet.

Maria Dalbark, januari 2018

Källor: Linköpings stadsarkiv: AB Stångåstadens arkiv
samt Elfström, Gunnar Vår stad vid Stångån (Linköping 2017)

Senast uppdaterad den 8 maj 2020