Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings vattenledningsaktiebolag

Det grävdes på Sankt Larsgatan under 2015-2016. Den som skulle ta sig fram fick välja en annan väg. Den som satt där irriterad i bilkön, fick inte glömma bort att arbetet gjordes för en säkrare vattenförsörjning i framtiden.

Ledningskarta från Vattenledningsaktiebolaget Bild: Linköpings stadsarkiv

 

Den ledningsbundna infrastrukturen förser inte bara staden med vatten, utan även el, fjärrvärme och bredband via fiber. Ledningarna var gamla, vissa från tidigt 1900-tal, och därför har de bytts ut. De nya ledningarna har en förväntad livslängd på 60 år, så förhoppningsvis dröjer det länge innan det behöver repareras just här igen.

Det är inte första gången som det grävs. Linköpings vattenledningsaktiebolag bildades vid ett möte på Stora hotellet den 18 oktober 1873. Initiativet togs av landshövdingen och greven Robert De la Gardie, borgmästare Fredrik Stånggren och hypotekskamrer K.G. Bodin. Arbetet påbörjades 1874, men det mesta arbetet utfördes under 1875. Ett pumphus byggdes i Tannefors och en vattenreservoar på Kanberget. Under sommaren och hösten lades ledningarna ned på Sankt Larsgatan. Det fanns säkert en och annan hästkusk som då svor över att arbetet gjorde det svårt för dem att ta sig fram. Å andra sidan fick man vatten in i husen och gårdarna. När man ändå grävde i gatan, så lade man ned avloppsrör på stadens bekostnad.

De slutgiltigt utformade ritningarna av vattenverk och ledningskartor ritades 1875-76. De finns bevarade på stadsarkivet och det är en av de delritningarna som ni ser på bilden här. Det är området mellan Stora Torget och vattenreservoaren på Kanberget som här finns inritat. På den tiden fanns inga datorer, man ritade för hand. När vi tittar på dessa ritningar, är de inte bara informationsbärare av arbeten utförda för nästan 150 år sedan, utan även små konstverk.

Bolaget fick ett 30-årigt kontrakt på att förse staden med vatten. När kontraktet löpte ut, beslöt stadsfullmäktige att man skulle lösa in bolaget och istället övertog staden vattenverkets drift och förvaltning.

Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv, september 2016

Källor: Vattenledningsaktiebolagets arkiv, Linköping stadsarkiv.
www.tekniskaverken.se 16 09 14

Senast uppdaterad den 8 maj 2020