Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ryd – från landsbygd till förort

Flertalet av stadens nya yttre bostadsområden växte fram under ett kvartssekel från och med 1950-talets mitt. Landskapet kring Linköping förändrades helt. I dag kan det vara svårt att tänka sig att områden som Ryd, Skäggetorp, Berga, Vidingsjö och Ekholmen bara för ett par generationer sedan var öppen jordbruksmark.

Linköpings stad hade förvärvat egendomen Ryd 1921 och arrenderade sedan ut marken till lantbrukare och senare, 1951, till Ryds sambruksförening samt jordbrukareungdomens förbund (JUF), med avsikten att bedriva rationellt mönsterjordbruk som kunde användas i undervisningssyfte. I början av 1960-talet bestämde sig staden för att exploatera Ryd som nytt bostadsområde för den stadigt växande befolkningen.

Sensommaren 1967 lät stadsplanekontoret fotografera och montera ihop perspektiv från stadens infarter. Ett par av dessa perspektiv visar fälten och den påbörjade bebyggelsen vid Ryd.

På bilden ses hur det sista av det hässjade höet körs in. Till höger byggs det plåtskjul där de flyghistoriska samlingarna först samlades och tidvis visades. Bakom skjulet skymtar motorstadion. På ekbacken i bakgrunden byggs de första studentbostäderna. I parken till vänster om dem ligger Ryds herrgård och längre bort till vänster ligger ladugårdarna, som revs i början av 70-talet. Utbyggnaden gick fort; 1970 var hela området mellan motorstadion och herrgården bebyggda med flerfamiljshus. Bilden nedan visar Ryd våren 1975.

Bo Peter Persson, Linköpings stadsarkiv, maj 2018

Källor i urval:

Bilder ur Linköpings stads och kommuns byggnadsnämnders arkiv.

Om förvärvet av Ryd: Linköpings stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1921

Om jordbruket på Ryd efter 1950: Linköpings stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1953 och 1963 samt Linköpings stads drätselkammares protokoll 1949 och 1950.

Om stadens beslut om att exploatera Ryd och den första bebyggelsen: Linköpings stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1963 och 1964; Tidningen Linköping 1964 nov. 1963, s. 11; april 1964, s. 4-6; april 1967, s. 10-11; november 1968, s. 14, samt Generalplan för Linköping (1967), s. 49-52 + kartbilaga 8.2

Senast uppdaterad den 8 maj 2020