Stadsdelar

Förvärvsinkomsten var 2017 högst för dem boende i Ekängen, Slaka och Hackefors.

Förvärvsinkomsten för de boende i Innerstaden har ökat med 99 tkr mellan 2005 och 2017. Ökningen för män uppgick till 95 tkr och för kvinnor till 104 tkr. Trots det når förvärvsinkomstens nivå för kvinnor endast upp till 87 procent av männens förvärvsinkomst. Stadsdelar med förhållandevis liten skillnad mellan mäns och kvinnors nivå för förvärvsinkomsten är exempelvis Västra Valla, Ryd och Tornby. Stor nivåskillnad är det bland annat i Skäggetorp, Rappestad, Ulrika och Hackefors.

Män bosatta i Slaka, Jägarvallen, Hackefors, Berg och Västerlösa har haft störst ökning av förvärvsinkomsten mellan 2005 och 2017. Störst ökning för kvinnor visas för Slaka, Hackefors, Ekängen och Jägarvallen.

Basområden med hög förvärvsinkomst är bland annat Lambohov västra, Ekängen norra och södra samt Hjulsbro östra och Skonberga. Basområden som befinner sig nära 325 tkr, dvs. medianen för hela kommunen, är till exempel Innerstaden sydost, Landeryd västra glesbygd och Majelden östra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 november 2019