Hoppa till huvudinnehåll

Klassindelad inkomstfördelning

Att klassindela inkomstspridningen skapar förutsättningar för att få en helhetsbild om hur de ekonomiska förutsättningarna varierar för hushållen i kommunen. Det går även få en uppfattning om i vilka inkomstskikt som det blir fler eller färre hushåll. Det finns olika sätt att göra en klassindelning. Både utifrån relativa och fasta mått. Klassificeringen på denna sida utgår från inkomstbasbeloppet som årligen fastställs av regeringen.

38 procent av hushållen i Linköping hade 2020 en nivå på sin disponibla inkomst som motsvarar 2-5 inkomstbasbelopp. Drygt 7 procent av hushållen hade 2020 en disponibel inkomst som var högre än 14 inkomstbasbelopp.

18 procent av hushållen som bor i äganderätt (småhus) har en disponibel inkomst som är högre än 14 inkomstbelopp och en 21 procent har en nivå mellan 11 och 14 inkomstbasbelopp. 36 procent av hushållen i bostadsrätt har 2-5 inkomstbasbelopp och 28 procent 5-8 inkomstbasbelopp. Över hälften av dem som hushåll som bor i hyresrätt har en disponibel inkomst på 2-5 inkomstbasbelopp.

Högst andel hushåll med låga disponibla inkomster finns det i de bostäder som färdigställdes mellan 1961 och 1970, tätt följt av byggnadsperioderna 1951-1960 och 1941-1950. Högst disponibla inkomster redovisas för hushåll som bor i bostäder som byggda mellan 2001-2010 respektive före 1931. Även i de bostäder som har byggts under det senaste decenniet finns det förhållandevis många hushåll med höga disponibla inkomster.

 

71 procent av hushållen 80 år eller äldre befann sig 2020 på en nivå mellan 2 och 5 inkomstbasbelopp. 18 procent av hushållen yngre än 30 år hade en disponibel inkomst som var lägre än 2 inkomstbasbelopp. Främst är det bland hushåll i åldern 50-64 år som det finns en stor andel med höga disponibla inkomster.

Inkomstbasbeloppet fastställs inför varje år av regeringen utifrån ett av Pensionsmyndigheten beräknat inkomstindextal. Avgiftstaket till högsta pensionsgrundande inkomst uppgår till ungefär åtta inkomstbasbelopp (8,07) och intjänandetaket till 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet skall inte förväxlas med prisbasbeloppet (ofta benämnt basbeloppet). Inkomstbasbeloppet justeras varje år och 2020 motsvarade 8 inkomstbasbelopp 534 400 kronor.

Senast uppdaterad den 25 oktober 2022