Stadsdelar

Höga disponibla inkomster har bland annat hushållen i tätorterna Ekängen, Slaka och Berg, samt i stadsdelarna Hackefors, Jägarvallen och Hjulsbro. I studentdominerade stadsdelar som Västra Valla och Ryd är medianen för den disponibla inkomsten däremot låg. Hushållens sammansättning varierar mycket mellan olika stadsdelar och därmed även nivån för den disponibla inkomsten.

Medianen för den disponibla inkomsten uppgick till 328 tkr i Innerstaden 2017. Det var 27 tkr lägre än medianen för hela kommunen. Trots det var Innerstaden den stadsdel som tillsammans med Lambohov hade en median som befann sig närmast nivån för hela kommunen.

 

Höga disponibla inkomster visas exempelvis för Ekängen, Slaka, Hackefors och Berg. Bland de stadsdelar där hushållen har låga disponibla inkomster kan exempelvis de studentdominerade stadsdelarna Västra Valla och Ryd nämnas, men även Skäggetorp, Johannelund och Berga.

 

De disponibla inkomsterna är högst för de hushåll som bor i äganderätt. I hela kommunen är den disponibla inkomsten 70 procent högre för dem som bor i äganderätt än i bostadsrätt, och 134 procent högre än för dem som bor i hyresrätt. I Innerstaden är den disponibla inkomsten nästan dubbelt så hög för boende i äganderätt än i bostadsrätt och nästan tre gånger så hög jämfört med de boende i bostadsrätt. Bland de stadsdelar där det är förhållandevis liten skillnad i disponibel inkomst mellan äganderätt och bostadsrätt kan exempelvis Vasastaden, Vimanshäll och Tallboda nämnas.

Höga disponibla inkomster för dem som bor i äganderätt visas till exempel för de boende i Ramshäll, Innerstaden och Ekängen. De disponibla inkomster för dem som bor i bostadsrätt är högst i Ramshäll, Vimanshäll, Tallboda och Ullstämma. De högsta disponibla inkomsterna bland dem som bor i hyresrätt finns ofta för det fåtal som bor i hyresrätt på landsbygden. De stadsdelar där inkomstnivån är högst för hushåll i hyresrätter är Tallboda, Garnisonen, Vidingsjö och Lambohov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2019