Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd stadsdelar

2021 hade 3,2 procent av befolkningen i Linköping ekonomiskt bistånd någon gång under året och de stadsdelar som befann sig närmast den nivån var Tannefors och Lambohov.

                                  


Efter att ha minskat under tre år ökade andelen personer med ekonomiskt bistånd bosatta i Innerstaden från 1,5 till 1,8 procent mellan 2017 och 2018. 2020 var andelen fortfarande på samma nivå för att öka svagt till 1,9 procent 2021. 2021 hade 2,4 procent av männen i Innerstaden ekonomiskt bistånd någon gång året under vilket kan jämföras med att 1,5 procent av kvinnorna hade detsamma. I Innerstaden har det genomgående varit en högre andel män än kvinnor som har haft ekonomiskt bistånd.

I hela kommunen var det däremot en något högre andel kvinnor än män som hade ekonomiskt bistånd någon gång under 2021. 3,3 procent av kvinnorna och 3,1 procent av männen 18 år eller äldre hade ekonomiskt bistånd någon gång under det nämnda året. Ofta är det en något högre andel kvinnor än män som har ekonomiskt bistånd. 2017 var dock nivån lika hög för båda könen och 2016 var det en något högre andel män än kvinnor som hade ekonomiskt bistånd.

 


6,8 procent av dem utrikes födda bosatta i Innerstaden hade ekonomiskt bistånd 2021. 2,2 procent hade ekonomiskt bistånd mellan en och nio månader under året, medan 4,6 procent hade ekonomiskt bistånd under tio till tolv månader. 

Bland dem födda i Sverige bosatta i Innerstaden hade 1,0 procent ekonomiskt bistånd 2021.


I Stångebro hade 60,8 procent av befolkningen i åldern 18 år eller äldre ekonomiskt bistånd 2021. I Skäggetorp hade 18,9 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd och motsvarande andel uppgick till 9,4 procent i Berga, 5,9 procent i Ramshäll och 5,7 procent i Ryd. I hela kommunen hade 3,2 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd och de stadsdelar som 2021 befann sig närmast den nivån var Hejdegården med 3,4 procent samt Tannefors och Johannelund med 3,0 procent.

 


1,9 procent av Innerstadens befolkning i åldern 18-24 år hade ekonomiskt bistånd någon gång under 2021. Huvuddelen av dem hade ekonomiskt bistånd under en kortare period mellan en och nio månader, men 0,5 procent hade ekonomiskt bistånd under minst tio månader under året. I åldern 25-44 år hade 2,8 procent av befolkningen i Innerstaden ekonomiskt bistånd. I den åldersgruppen hade 1,7 procent ekonomiskt bistånd tio månader eller mer under 2021. I åldern 45-64 år var det 2,7 procent av befolkningen i Innerstaden som hade ekonomiskt bistånd, i den åldern dominerar dock det långvariga biståndet, då 2,0 procent hade ekonomiskt bistånd under minst tio månader. Av dem som var äldre än 65 år hade däremot endast 0,1 procent ekonomiskt bistånd 2021.

Uppgifter om ekonomiskt bistånd för året 2019 finns inte tillgängliga på stadsdelsnivå. 

Senast uppdaterad den 18 november 2023