Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd basområden

2021 hade 2,4 procent av männen i åldern 18 år eller äldre som var bosatta i Innerstaden nordost ekonomiskt bistånd någon gång under året, medan motsvarande andel för kvinnor uppgick till 2,1 procent.


2,2 procent av befolkningen i åldern 18 år eller äldre i Innerstaden nordost hade ekonomiskt bistånd någon gång under 2021. 0,8 procent hade ekonomiskt bistånd mellan en och nio månader, medan 1,4 procent hade det mellan tio och tolv månader. 


815 personer i Sörgården hade ekonomiskt bistånd någon gång under 2021. Summerat uppgick biståndsbeloppet för dessa biståndstagare tillsammans till 58,2 miljoner kronor. Medelbeloppet för biståndet till dessa 815 personer uppgick till 71 400 kronor. 

Uppgifter baserade på färre än fem personer redovisas inte.

Senast uppdaterad den 17 november 2023