Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångån Kinda kanal

Stångåstråket bjuder på ett pärlband av platser att besöka – Kinda kanals slussar, badplatser, båthamnar, parker, caféer, restauranger, friluftsområden och vandringsleder. Vi är mitt inne i en ordentlig satsning på etappvis renovering av kajen och parkmiljöerna.

Vi vill att Linköpingsbor och turister ska upptäcka hur mycket det finns att se och göra längsmed ån. Från Slattefors sluss i söder till Roxen i norr är det cirka fjorton kilometer och här finns något för alla, oavsett om du vill cykla, vandra, fiska, paddla kanot, motionera eller delta i olika evenemang. Vi rekommenderar en cykeltur hela vägen från Landeryd ut till Roxen.

En god guide är kartan som innehåller bland annat sexton sevärda platser som är utmärkta och beskrivna med en kort historik och information om vad man kan göra på platsen. Kartan ger också en inblick i de fantastiska naturmiljöer som finns längs ån. 

Genomförda insatser vid Stångån 2010-2020

Linköpings kommun arbetar målinriktat för att göra Stångåstråket mer attraktivt och tillgängligt och har genomfört en mängd insatser de senaste åren:

 • Gång- och cykelvägar: Cirka 7,5 km nya gång- och cykelvägar har anlagts.
 • Broar: Renovering av Spången i Landeryd och Kvarnbron vid Tannefors slussar. Nybyggnad av en fast och en rörlig bro vid Hjulsbro sluss.
 • Nya bryggor: Braskens brygga, Tannefors brygga, Snöbryggan med fågeltorn och nya kanotbryggor vid slussarna från Slattefors till Nykvarn.
 • Badplatser: Ny badplats i Johannelund med ny badlagun, nya bryggor, grillplats, utomhusdusch, beachvolleyplaner och servicebyggnad med kiosk och toaletter. Renoverad badplats vid Vårgård med nya bryggor.
 • Förbättrad skyltning av slussar, parkmiljöer, båthamnar, bad, bryggor och broar.
 • Trädbeskärning och slyröjning från Hjulsbro till Roxen samt en skötselplan för hela sträckan.
 • Nya, upprustade parker och rekreationsområden: Ladugårdskälla, Scherlings vedgårdskaj, motorbåtshamnen.
 • Snugganparken, en ny park mittemot Tannefors slussar, som innehåller utegym, fotbollsplan, planteringar och sittplatser. 
 • Tillsammans med Tekniska verken har kommunen byggt ett så kallat fiskomlöp, på ön mellan Nykvarns vattenkraftverk och slussen, så att fisk kan passera både uppströms och nedströms. I samklang med det har även fiskränna skapats i Tannefors.
 • Kajrenovering på sträckan mellan Drottningbron och Stångebrobron.

Pågående insatser

 • Omfattande renovering och upprustning av kajerna.
 • Parkutveckling, bland annat längs norra delen av Brunnspromenaden (kvarter Konsuln, Krigaren).
 • Renovering av kajen, gångvägen och fyra nya trappor mellan Åkersbergsgatan och Tegelbruksgatan.
 • Kajen förstärks på sträckningen från Snugganparken till Pumpgatan (vid Färjebron). Även befintliga soffor och gångvägens slitlageryta kommer att åtgärdas. Arbetet beräknas vara klart i juni 2021.

Varje projekt finns beskrivet på vår sida om byggprojekt, se Stångån och Kinda kanal i listan:

Informationstavlor längs Stångån och Kinda kanal

Det finns stora natur- och kulturhistoriska värden i området. Under perioden 2019-2022 placeras nya informationstavlor ut. Via QR-kod på tavlorna kommer du till en webbversion med text och bilder, där kan du också välja att få texten uppläst. Webbversionen når du via länken nedan.

Senast uppdaterad den 8 mars 2021