Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Pendling län

Arbetspendlingen är mest omfattande inom Östergötlands län samt till och från Stockholms och Jönköpings län. Under 2019 pendlade 3 895 personer ut från Linköping för att förvärvsarbeta i andra län än Östergötland, medan 3 994 personer omvänt pendlade från andra län för att förvärvsarbeta i Linköping.

 

Den långsiktiga trenden har varit en ökad arbetspendling mellan Linköping och Stockholms län under det senaste decenniet. Enstaka år kan pendlingen minska något, vilket också hände för utpendlingen från Linköping till Stockholms län både mellan 2017 och 2018 samt mellan 2018 och 2019. 2019 arbetspendlade 1 682 från Linköping till Stockholms län, medan 1 054 personer pendlade i den motsatta riktningen. Inpendlingen från andra kommuner i Östergötlands län har för Linköpings del ökat kontinuerligt 23 år i rad.

 

Pendlingsnettot inom Östergötlands län uppgick till 10 072 personer för Linköping under 2019. Vid sidan om det egna länet visades störst postivt pendlingsnetto i relation till Jönköpings län med 205 personer och Södermanlands län med 159 personer. Störst negativt pendlingsnetto visades under 2019 i relation till Stockholms län med minus 628 personer och Västra Götalands län med minus 11 personer. Bruttopendlingen - dvs. summan av in- och utpendlingen -  uppgick till 24 024 personer inom länet och till 2 736 personer i relation till Stockholms län.

Senast uppdaterad den 7 december 2020