Pendling stadsdelar

Störst inpendling över kommungräns är det till stadsdelarna Innerstaden, Tornby och Tannefors. Pendlingen inom kommunen går också i första hand till de nämnda stadsdelarna. De stadsdelar varifrån flest pendlar till andra kommuner är Innerstaden, Gottfridsberg och Vasastaden, alla tre centralt belägna i kommunen.

 

Antalet personer som pendlar över kommungräns för att förvärvsarbeta ökar i stort sett kontinuerligt, även om antalet inpendlande till Innerstaden minskade något mellan 2016 och 2017. Mellan 2001 och 2017 ökade antalet personer som pendlar över kommungräns till Innerstaden med 1 443 personer, från 2 525 till 3 968 personer. Samtidigt ökade utpendlingen från Innerstaden till andra kommuner under perioden från 827 till 1 022 personer, dvs. en ökning med 195 personer. Även inpendlingen till Innerstaden från andra stadsdelar och tätorter inom Linköpings kommun ökade mellan 2001 och 2017. Från 8 041 till 10 058 personer. Totalt innebar det att 14 026 av dem som hade sin arbetsplats i Innerstaden 2017 pendlade in till stadsdelen, antingen från en annan del av kommunen eller från en annan kommun. I den andra riktningen pendlade 4 474 boende i Innerstaden för att antingen förvärvsarbeta i en annan del av Linköpings kommun eller i en annan kommun. Bruttopendlingen (summan av in- och utpendling) för Innerstaden uppgick därmed till 18 500 personer.

Stadsdelar dit betydligt fler pendlar in till än ut från stadsdelen för att förvärvärvsarbeta är vid sidan om Innerstaden exempelvis Tornby, Mjärdevi, Ekkällan (Universitetssjukhuset), Tannefors (Saab) och Västra Valla (Universitetet). Stadsdelar med stora negativa pendlingsnetton är exempevis Gottfridsberg, Lambohov, Ryd och Berga samt tätorten Ljungsbro.

Som jämförelse kan det nämnas att mellan 2001 och 2017 ökade antalet personer som pendlade över kommungräns till kommunen med 6 296 personer från 13 238 till 19 534 personer. Samtidigt ökade utpendlingen från 7 991 till 11 626 personer, dvs. en ökning med 3 635. Bruttopendlingen (summan av in- och utpendling) ökade för Linköpings kommun med 9 931 personer på 16 år upp till 31 160 personer.

 

Arbetspendlingen över kommungräns är mest omfattande till de centrala delarna av staden Linköping, samt till dem nordöstra och sydvästra stadsdelarna. Utanför staden sker den mest omfattande inpendlingen till Malmslätt samt till Ljungbro och trakterna däromkring.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2019