Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Pendling stadsdelar

Störst inpendling över kommungräns är det till stadsdelarna Innerstaden, Tornby och Tannefors. Pendlingen inom kommunen går också i första hand till de nämnda stadsdelarna. De stadsdelar varifrån flest pendlar till andra kommuner är Innerstaden, Gottfridsberg och Vasastaden, alla tre centralt belägna i kommunen.

Den totala inpendlingen - både inom kommunen och över kommungräns - uppgick summerat till 14 165 personer för Innerstaden 2018. Inpendlingen till Innerstaden har nu ökat under nio år i rad. 1997 uppgick nettopendlingen för Innerstaden till  5 817 personer, sedan dess har den ökat med nästan 3 900 personer upp till 9 713 år 2018.

 

Antalet personer som pendlar över kommungräns för att förvärvsarbeta ökar i stort sett kontinuerligt, även om antalet inpendlande från andra kommuner till Innerstaden minskat något sedan 2016. Mellan 2001 och 2018 ökade antalet personer som pendlar över kommungräns till Innerstaden med 1 443 personer, från 2 525 till 3 968 personer. Samtidigt ökade utpendlingen från Innerstaden till andra kommuner under perioden från 827 till 964 personer, dvs. en ökning med 137 personer. Även inpendlingen till Innerstaden från andra stadsdelar och tätorter inom Linköpings kommun ökade mellan 2001 och 2018. Från 8 041 till 10 197 personer. Totalt innebar det att 14 165 av dem som hade sin arbetsplats i Innerstaden 2018 pendlade in till stadsdelen, antingen från en annan del av kommunen eller från en annan kommun. I den andra riktningen pendlade 4 452 boende i Innerstaden för att antingen förvärvsarbeta i en annan del av Linköpings kommun eller i en annan kommun. Bruttopendlingen (summan av in- och utpendling) för Innerstaden uppgick därmed till 18 617 personer.

Stadsdelar dit betydligt fler pendlar in till än ut från stadsdelen för att förvärvärvsarbeta är vid sidan om Innerstaden exempelvis Tornby, Mjärdevi, Ekkällan (Universitetssjukhuset), Tannefors (Saab) och Västra Valla (Universitetet). Stadsdelar med stora negativa pendlingsnetton är exempevis Gottfridsberg, Lambohov, Ryd och Berga samt tätorten Ljungsbro.

Som jämförelse kan det nämnas att mellan 2001 och 2018 ökade antalet personer som pendlade över kommungräns till kommunen med 6 879 personer från 13 238 till 20 117 personer. Samtidigt ökade utpendlingen från 7 991 till 11 626 personer, dvs. en ökning med 3 635. Bruttopendlingen (summan av in- och utpendling) ökade för Linköpings kommun med 10 514 personer på 17 år upp till 31 743 personer.

Arbetspendlingen över kommungräns är mest omfattande till de centrala delarna av staden Linköping, samt till dem nordöstra och sydvästra stadsdelarna. Utanför staden sker den mest omfattande inpendlingen till Malmslätt samt till Ljungbro och trakterna däromkring. Positiv nettopendling över kommungräns från annan kommun är störst för Innerstaden och Tornby. De nämnda stadsdelarna är också dem som med stor marginal uppvisar störst positiv nettopendlingen inom kommunen. Därefter följer Mjärdevi, Ekkällan, Tannefors och Västra Valla. Omfattande negativ nettopendling både inom kommunen och över kommungräns visas bland annat för Gottfridsberg, Ryd, Skäggetorp, Lambohov och Ljungsbro.

Av dem som hade sin arbetsplats i Innerstaden 2018 arbetspendlade 25 procent in till Linköping över kommungräns för att förvärvsarbeta. I Tornby och Hackefors var motsvarande andel 31 procent. Av dem som bor i Gistads omland pendlar 27 procent av nattbefolkningen ut till en annan kommun för att förvärvsarbeta. 82 procent av nattbefolkningen i Sturefors, samt 74 procent av nattbefolkningen i Malmslätt och 73 procent i Ljungsbro arbetspendlar till ett annat område inom kommunen för att förvärvsarbeta.

Senast uppdaterad den 9 juni 2020