Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Pendlingsavstånd

De mest förekommande pendlingsavstånden inom kommunen uppgick 2017 till mellan 2,5 och 5 kilometer. Det gällde både för män och kvinnor och inte minst för dem med arbetsplats i stadsdelar som Mjärdevi, Tannefors och Kallerstad.

Då betydligt fler kvinnor än män har sin arbetsplats i Innerstaden så är det oavsett sträcka fler kvinnor än män som pendlar. Minst skillnad mellan könen är det för dem som har riktigt nära - under 500 meter - mellan bostaden och arbetsplatsen. 1 722 kvinnor och 1 199 män hade mellan 2,5 och 5 kilometer från bostaden till arbetet 2017, medan 1 624 kvinnor och 1 193 män hade mellan 1 och 2,5 kilometer. När det gäller dem som har sin bostad i Innerstaden blir mönstret annorlunda. Exempelvis pendlar 686 män och 460 kvinnor mellan 2,5 och 5 kilometer från Innerstaden för att förvärvsarbeta i en annan stadsdel.

För dem som bor i Innerstaden och 2017 hade sin arbetsplats någonstans inom Linköpings kommungräns uppgick det genomsnittliga avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen till 2,0 kilometer. Det var 2,5 kilometer kortare sträcka än det genomsnittliga avstånd som dem med arbetsplats i Innerstaden pendlade (i båda fallen ingår även dem som både bor och arbetar i stadsdelen i beräkningen). Stadsdelar med arbetsplatser dit en förhållandevis hög andel av dem förvärvsarbetande har mellan 2,5 och 5 kilometer är Djurgården, Kallerstad, Mjärdevi och Tannefors, medan en förhållandevis hög andel har mellan 1 och 2,5 kiloemeter till sin arbetsplats i Västra Valla, Östra Valla, Ekkällan och Garnisonen. Tornby och Malmslätt tillhör områden dit en jämförelsevis hög andel av dem förvärvarbetande har ett pendlingsavstånd på mellan 5 och 10 kilometer.

Av samtliga som arbetspendlade från Innerstaden 2017 var det genomsnittliga avståndet 30,1 kilometer för män och 23,0 kilometer för män. För båda könen var avståndet längre för dem som pendlade från Innerstaden än till Innerstaden. Det genomsnittliga pendlingsavståndet för dem som pendlade ut till en annan stadsdel var 3,0 kilometer för män och 2,6 kilometer för kvinnor. När det gäller pendlingen inom kommunen var pendlingsavståndet kortare ut från stadsdelen än in till densamma. Pendlingen till en annan kommun i länet var i genomsnitt 36,5 kilometer för män och 36,3 kilometer för kvinnor. Pendlingen till kommuner i andra län var i genomsnitt 191,5 kilometer för män och 190,7 kilometer för kvinnor. För all pendling till andra kommuner, både inom och utom länet var den 2017 längre ut från Innerstaden än in till Innerstaden.

Män som har tillgång till personbil har i genomsnitt något kortare sträcka mellan hemmet och arbetet än dem som inte har det för dem som är bosatta i Innerstaden och pendlar till en annan stadsdel i kommunen. Däremot är pendlingsavståndet något längre för dem som pendlar in till Innerstaden som har tillgång till personbil än för dem som inte har det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: